LSI Svømmeklubben
Generalforsamling torsdag den 1. marts 2018 kl. 19:30
i mødelokale 2, Idrætshallen, Flodvej 62, Smørum 
 

 
Dagsorden
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af stemmetællere
 
3. Bestyrelsens beretning
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af medlemsforeningens regnskab
 
5. Behandling af indkomne forslag
                     
6. Fastsættelse af kontingent
 
7. Valg til bestyrelsen
Formand Veit K. Krei           er ikke på valg
Janni Berggreen er på valg og ønsker genvalg
Susanne Brandt                  er på valg og ønsker genvalg
Bent Ludvigsen                   er på valg
Susanne Hold                     er ikke på valg men udtræder af bestyrelsen
Alf Pilz                               er ikke på valg
Sune Nelin                         er ikke på valg 

 
Valg af mindst 1 suppleant til bestyrelsen for 1 år
Valg af 1 revisor og revisorsuppleant for 1 år
 
8. Evt.
 
Forslag
Forsalg der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
 
Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer under 15 år skal ved stemmeafgivelse være repræsenteret ved forældre eller værge.
Stk 2 Medlemmer, der er i kontingentrestance, har ikke stemmeret.
Stk 3 Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til opløsning af medlemsforeningen.
Stk 4 Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.
Stk 5 Kun medlemmer der er tilstede på generalforsamlingen eller som har givet skriftligt tilsagn kan vælges.
 

 
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Du kan læse mere om cookies her
Ledøje-Smørum Svømmeklub | Solbærvangen 31 | 2765 Smørum | Tlf.: 20 83 99 11